Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRANG THÀNH LỢI (Hai)-

Tên đầy đủ
TRANG THÀNH LỢI (Hai)
Tên lót
THÀNH
Tên chính
LỢI
Họ chính
TRANG
Ông ngoại qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 119 ngày ứng với ngày 02 tháng 09 năm 2021)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046