Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯỜNG GIANG-

Tên đầy đủ
TRƯỜNG GIANG
Tên lót
TRƯỜNG
Tên chính
GIANG
Họ chính
Kết hônNGUYỄN NGỌC ÁNH (Mười)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THẢO MY (Hai)
1998 (Mậu Dần)

Con trai sinh ra
#2
TẤN HƯNG (Ba)
2004 (Giáp Thân)