Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH TÂNTuổi đời: 27 niên1994-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH TÂN
Tên lót
MINH
Tên chính
TÂN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1994 (Giáp Tuất) 30 20

Chị em sinh raNGUYỄN HUYỀN TRÂN
2005 (Ất Dậu) (lúc 11 tuổi)