Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ANH NGUYÊN (Ba)-

Tên đầy đủ
ANH NGUYÊN (Ba)
Tên lót
ANH
Tên chính
NGUYÊN
Họ chính
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 151 ngày ứng với ngày 16 tháng 10 năm 2021)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ HAI
1 tháng 03 2010 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021)