Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THÀNH NGUYÊN (Sáu)Tuổi đời: 57 niên1964-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THÀNH NGUYÊN (Sáu)
Tên lót
THÀNH
Tên chính
NGUYÊN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1964 (Giáp Thìn) 45 40

Kết hônLƯƠNG NGỌC TRANGXem gia đình này

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CẨU
31 tháng 07 1965 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Bảy năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 85 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2021) (lúc 18 tháng)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
26 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Hai năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 51 ngày ứng với ngày 28 tháng 03 năm 2021) (lúc 3 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ PHỐ (Sáu)
18 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 46 ngày ứng với ngày 03 tháng 07 năm 2021) (lúc 34 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
5 niên
Chị gái
2 niên
Bản thân
Gia đình với LƯƠNG NGỌC TRANG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: