Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH HẢI LONG (Hai)Tuổi đời: 26 niên1994-

Tên đầy đủ
HUỲNH HẢI LONG (Hai)
Tên lót
HẢI
Tên chính
LONG
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 18 tháng 07 1994 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Sáu năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 19 tháng 07 năm 2021) 33 28

Bà nội qua đờiTĂNG THỊ CHỌN
13 tháng 09 2000 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 127 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2021) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH HẢI PHỤNG (Ba)
19 tháng 01 2005 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 239 ngày ứng với ngày 12 tháng 01 năm 2022) (lúc 10 tuổi)

Ông nội qua đờiHUỲNH MINH INH (Hai)
9 tháng 05 2010 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 11 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021) (lúc 15 tuổi)