Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN SAM (Năm)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN SAM (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
SAM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 48 ngày ứng với ngày 19 tháng 03 năm 2021)
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
16 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2022)

Mẹ qua đờiLÂM THỊ LƯỢM
5 tháng 01 1970 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 239 ngày ứng với ngày 31 tháng 12 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai