Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN NGUYỄN (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN NGUYỄN (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGUYỄN
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 75 ngày ứng với ngày 04 tháng 03 năm 2021)