Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN GIA HUY (Ba)Tuổi đời: 20 niên2001-

Tên đầy đủ
NGUYỄN GIA HUY (Ba)
Tên lót
GIA
Tên chính
HUY
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2001 (Tân Tỵ) 38 31

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
31 tháng 01 2005 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 263 ngày ứng với ngày 24 tháng 01 năm 2022) (lúc 4 tuổi)