Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THANH ĐIỀN (Mười Hai)Tuổi đời: 23 niên1979-2002

Tên đầy đủ
THANH ĐIỀN (Mười Hai)
Tên lót
THANH
Tên chính
ĐIỀN
Họ chính
Sinh nhật 1979 (Kỷ Mùi) 45 41

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 24 ngày ứng với ngày 30 tháng 05 năm 2021) (lúc 17 tháng)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 82 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2021) (lúc 4 tuổi)

Anh em qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 207 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2021) (lúc 9 tuổi)

Qua đời 30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 147 ngày ứng với ngày 30 tháng 09 năm 2021) (lúc 23 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
5 niên
Chị gái
2 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
2 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân