Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

KIM CHI (Ba)Tuổi đời: 6 niên2015-

Tên đầy đủ
KIM CHI (Ba)
Tên lót
KIM
Tên chính
CHI
Họ chính