Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH MINH ĐỨC (Ba)Tuổi đời: 12 niên2009-

Tên đầy đủ
HUỲNH MINH ĐỨC (Ba)
Tên lót
MINH
Tên chính
ĐỨC
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 2009 (Kỷ Sửu) 41 34