Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÀ THỊ CHÍ (Sáu)-

Tên đầy đủ
TRÀ THỊ CHÍ (Sáu)
Tên lót
THỊ
Tên chính
CHÍ
Họ chính
TRÀ
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ ỐC
27 tháng 05 1914 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 12 tháng 06 năm 2021)

Chị em sinh raTRÀ THỊ ƠN (Tám) (Út)
khoảng 1919 (Kỷ Mùi)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 50 ngày ứng với ngày 19 tháng 03 năm 2021)
Chị em qua đờiTRÀ THỊ ƠN (Tám) (Út)
26 tháng 07 1962 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Sáu năm Nhâm Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 87 ngày ứng với ngày 03 tháng 08 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái