Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THANH TRUNG (Hai)Tuổi đời: 59 niên1965-

Tên đầy đủ
PHẠM THANH TRUNG (Hai)
Tên lót
THANH
Tên chính
TRUNG
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật khoảng 1965 (Ất Tỵ) 23 20

Kết hôn? THỊ NƯƠNGXem gia đình này

Chị em sinh raPHẠM THỊ ĐIỆP (Ba)
khoảng 1967 (Đinh Mùi) (Tuổi đời 2 niên)

Anh em sinh raPHẠM THANH TRỰC (Tư)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 5 niên)

Anh em sinh raPHẠM THANH LÂM (Năm)
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 7 niên)

Anh em sinh raPHẠM THANH SƠN (Sáu)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 10 niên)

Chị em sinh raPHẠM THỊ ÚT (Bảy)
khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 15 niên)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 22 niên)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 37 niên)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
3 niên
Em gái
4 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
6 niên
Em gái
Gia đình với ? THỊ NƯƠNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: