Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ DIỆUTuổi đời: 51 niên1970-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ DIỆU
Tên lót
THỊ
Tên chính
DIỆU
Họ chính
NGUYỄN