Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN HÒA (Năm)Tuổi đời: 42 niên1982-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN HÒA (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
HÒA
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật khoảng 1982 (Nhâm Tuất) 29 27

Chị em sinh raPHẠM THỊ HỢP (Sáu)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 2 niên)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 5 niên)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 20 niên)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
8 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
Chị em
Chị em