Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN KHỎETuổi đời: 40 niên1981-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN KHỎE
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHỎE
Họ chính
PHẠM