Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ MÂY (Ba)-

Tên đầy đủ
? THỊ MÂY (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MÂY
Họ chính
?
Bà ngoại qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 102 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em