Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THANH TÒNG (Hai)-

Tên đầy đủ
HUỲNH THANH TÒNG (Hai)
Tên lót
THANH
Tên chính
TÒNG
Họ chính
HUỲNH
Ông nội qua đờiHUỲNH VĂN XẢO (Chín)
23 tháng 09 1915 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 138 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2021)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949