Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ PHỐ (Năm)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ PHỐ (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHỐ
Họ chính
NGUYỄN
Bà nội qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 104 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em