Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ ĐẸT (Mười Một)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ ĐẸT (Mười Một)
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐẸT
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN VĂN LŨYXem gia đình này

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 161 ngày ứng với ngày 16 tháng 10 năm 2021)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ HAI
1 tháng 03 2010 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 70 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021)

Mẹ qua đờiPHẠM THỊ ĐỀ
25 tháng 02 2013 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 70 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Gia đình với NGUYỄN VĂN LŨY - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: