Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HỮU HƯỚTTuổi đời: 74 niên1934-2008

Tên đầy đủ
HỮU HƯỚT
Tên lót
HỮU
Tên chính
HƯỚT
Họ chính
Sinh nhật 1934 (Giáp Tuất)

Kết hônTRẦN THỊ NÕN (Tám)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
HỮU THỌ (Hai)
1956 (Bính Thân) (lúc 22 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ KIM THOA (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
THỊ THU BA (Tư)
1960 (Canh Tý) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
NĂM
1962 (Nhâm Dần) (lúc 28 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
THỊ TUYẾT (Sáu)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 30 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
NHƯ NGỌC (Bảy)
1968 (Mậu Thân) (lúc 34 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
HỮU (Tám)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 35 tuổi)

Con trai sinh ra
#8
VĂN TUẤN (Chín)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 38 tuổi)

Con trai sinh ra
#9
VĂN CHUNG (Mười)
1973 (Quý Sửu) (lúc 39 tuổi)

Con trai sinh ra
#10
TRƯỜNG AN (Mười Một)
1976 (Bính Thìn) (lúc 42 tuổi)

Con trai sinh ra
#11
THANH ĐIỀN (Mười Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 45 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
LÂM HỮU TÀI (Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 45 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
NHƯ NGUYỆN (Hai)
1981 (Tân Dậu) (lúc 47 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
LÂM THỊ NGHÍNG (Ba)
1983 (Quý Hợi) (lúc 49 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#4
TRÂN (Hai)
1984 (Giáp Tý) (lúc 50 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
HUY (Ba)
1988 (Mậu Thìn) (lúc 54 tuổi)

Con trai qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 205 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2021) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#6
ĐỖ HOÀNG THÁI (Hai)
1990 (Canh Ngọ) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
TRẦN BÌNH TRỌNG (Hai)
1996 (Bính Tý) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#8
NGUYỄN DUY TÀI (Ba)
1999 (Kỷ Mão) (lúc 65 tuổi)

Con trai qua đời THANH ĐIỀN (Mười Hai)
30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 145 ngày ứng với ngày 30 tháng 09 năm 2021) (lúc 68 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#9
TUẤN TÀI (Hai)
2003 (Quý Mùi) (lúc 69 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#10
YẾN NHƯ (Ba)
2005 (Ất Dậu) (lúc 71 tuổi)

Con trai qua đời VĂN CHUNG (Mười)
13 tháng 12 2005 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 222 ngày ứng với ngày 16 tháng 12 năm 2021) (lúc 71 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#11
THẾ VINH (Hai)
2008 (Mậu Tý) (lúc 74 tuổi)

Qua đời 27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 74 tuổi)

Gia đình với TRẦN THỊ NÕN (Tám) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
3 niên
Con gái
5 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con trai
2 niên
Con trai
4 niên
Con trai
4 niên
Con trai