Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THANH XUÂN1912-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THANH XUÂN
Tên lót
THANH
Tên chính
XUÂN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1912 (Nhâm Tý)

Kết hônPHẠM THỊ CUNG (Sáu)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN THANH HOÀNG (Hai)
1951 (Tân Mão) (lúc 39 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN TUYẾT MAI (Ba)
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 42 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN QUỐC DOANH (Tư)
1956 (Bính Thân) (lúc 44 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN THANH HÙNG (Năm)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 50 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN TUYẾT ANH (Sáu)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 52 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN TUYẾT CHANH (Bảy)
1966 (Bính Ngọ) (lúc 54 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
NGUYỄN NGỌC HƯỜNG (Tám)
1968 (Mậu Thân) (lúc 56 tuổi)

Con trai sinh ra
#8
NGUYỄN ĐÀO TIÊN )Chín)
1970 (Canh Tuất) (lúc 58 tuổi)

Qua đời

Gia đình với PHẠM THỊ CUNG (Sáu) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con trai
7 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con gái
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai