Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ TRANG PHƯƠNG (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ TRANG PHƯƠNG (Ba)
Tên lót
THỊ TRANG
Tên chính
PHƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN
Bà ngoại qua đờiTĂNG THỊ CHỌN
13 tháng 09 2000 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 137 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2021)

Ông ngoại qua đờiHUỲNH MINH INH (Hai)
9 tháng 05 2010 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 1 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021)