Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ VĂN NẨM (Tám)-

Tên đầy đủ
NGÔ VĂN NẨM (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NẨM
Họ chính
NGÔ
Không có sự việc nào cho cá nhân này.
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Gia đình của cha với ? ? ? - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ