Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN GIANGTuổi đời: 46 niên1975-

Tên đầy đủ
VĂN GIANG
Tên lót
VĂN
Tên chính
GIANG
Họ chính
Sinh nhật 1975 (Ất Mão) 39 29

Kết hôn MỘNG THIXem gia đình này

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN HUYỆN (Năm)
20 tháng 09 2001 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Tám năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 125 ngày ứng với ngày 10 tháng 09 năm 2021) (lúc 26 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Bốn tháng Tám năm Tân Tỵ (Hưởng thọ 66 tuổi).
Anh em qua đờiNGUYỄN PHƯỚC ĐẠT
30 tháng 09 2014 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 157 ngày ứng với ngày 12 tháng 10 năm 2021) (lúc 39 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Bảy tháng Chín năm Giáp Ngọ (Hưởng dương 59 tuổi).
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn: 1963
2 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
2 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
Gia đình của cha với ĐẶNG THỊ BẢY - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với MỘNG THI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: