Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THẢO VY (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THẢO VY (Ba)
Tên lót
THẢO
Tên chính
VY
Họ chính
NGUYỄN