Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN THẢO (Hai)-

Tên đầy đủ
VĂN THẢO (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THẢO
Họ chính