Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HOÀNG HẢI (Hai)Tuổi đời: 31 niên1990-

Tên đầy đủ
HOÀNG HẢI (Hai)
Tên chính
HẢI
Họ chính
HOÀNG
Sinh nhật 1990 (Canh Ngọ) 32 33

Anh em sinh raHOÀNG NAM (Ba)
1997 (Đinh Sửu) (lúc 7 tuổi)

Bà ngoại qua đờiVƯƠNG THỊ VINH (Tư)
17 tháng 01 2001 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Chạp năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 264 ngày ứng với ngày 25 tháng 01 năm 2022) (lúc 11 tuổi)

Ông ngoại qua đời QUANG SỰ
13 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 27 ngày ứng với ngày 02 tháng 06 năm 2021) (lúc 11 tuổi)

Cha qua đờiHOÀNG VĂN THẬP
22 tháng 06 2014 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Năm năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 59 ngày ứng với ngày 04 tháng 07 năm 2021) (lúc 24 tuổi)