Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN TẺO (Bảy)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TẺO (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TẺO
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN LẠI
22 tháng 11 2001 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 188 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 2 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân