Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ HIỆN (Hai)-

Tên đầy đủ
? THỊ HIỆN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
HIỆN
Họ chính
?
Bà ngoại qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 104 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021)

Qua đời