Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung HUỲNH VĂN MÓT

HUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)Tuổi đời: 72 niên1949-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
MÓT
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 1949 (Kỷ Sửu) 43

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 42 ngày ứng với ngày 29 tháng 06 năm 2021) (lúc 14 tuổi)

Mẹ qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 12 ngày ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2021) (lúc 46 tuổi)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2021) (lúc 55 tuổi)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2021) (lúc 55 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh trai
Chị em
Anh em
Anh trai
Chị em
Chị gái
Chị em
Bản thân
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ HIỀN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ

Đối tượng mediaChân dung HUỲNH VĂN MÓTChân dung HUỲNH VĂN MÓT
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 2,592 × 1,936 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,456 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaChân dung Huỳnh Văn Mót.jpg
Chân dung Huỳnh Văn Mót.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 2,592 × 1,936 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,456 KB
Loại hình: Hình chụp