Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? VĂN KHÁNH-

Tên đầy đủ
? VĂN KHÁNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHÁNH
Họ chính
?
Kết hônPHẠM THỊ LÉN (Năm)Xem gia đình này

Vợ qua đờiPHẠM THỊ LÉN (Năm)
7 tháng 01 1971 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 13 tháng 01 năm 2022)