Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN SANGTuổi đời: 74 niên1947-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN SANG
Tên lót
VĂN
Tên chính
SANG
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1947 (Đinh Hợi)

Kết hônNGUYỄN THU HÀ (Ba)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ HON (Hai)
1967 (Đinh Mùi) (lúc 20 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
PHẠM MINH KHỞI (Năm)
1974 (Giáp Dần) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
PHẠM VĂN ĐẦY (Sáu)
1976 (Bính Thìn) (lúc 29 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
PHẠM THỊ THẢO (Bảy)
1983 (Quý Hợi) (lúc 36 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN THU HÀ (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
3 niên
Con trai
8 niên
Con gái