Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ NĂMTuổi đời: 19 niên1948-1967

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ NĂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
NĂM
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1948 (Mậu Tý)

Kết hôn VĂN LẬP (Năm)Xem gia đình này

Qua đời 4 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 59 ngày ứng với ngày 06 tháng 07 năm 2021) (lúc 19 tuổi)