Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH LONG (Hai)Tuổi đời: 22 niên1999-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH LONG (Hai)
Tên lót
MINH
Tên chính
LONG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1999 (Kỷ Mão)

Chị em sinh raNGUYỄN TUYẾT QUÂN (Ba)
2002 (Nhâm Ngọ) (lúc 3 tuổi)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 15 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2021) (lúc 13 tuổi)