Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TIỆP KHẮC (Hai)Tuổi đời: 18 niên2003-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TIỆP KHẮC (Hai)
Tên lót
TIỆP
Tên chính
KHẮC
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2003 (Quý Mùi)

Chị em sinh raNGUYỄN ÁNH BẰNG (Ba)
2009 (Kỷ Sửu) (lúc 6 tuổi)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 17 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2021) (lúc 9 tuổi)