Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN LY BẰNG (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN LY BẰNG (Hai)
Tên lót
LY
Tên chính
BẰNG
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 15 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2021)