Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN HIẾM (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN HIẾM (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
HIẾM
Họ chính
NGUYỄN
Bà nội qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 104 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em