Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN VĂN DŨNG (Ba)Tuổi đời: 53 niên1968-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN DŨNG (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
DŨNG
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1968 (Mậu Thân) 42 37

Kết hônDANH THỊ XI NÊXem gia đình này

Chị em sinh raTRẦN THỊ LOAN
1975 (Ất Mão) (lúc 7 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 22 ngày ứng với ngày 30 tháng 05 năm 2021) (lúc 12 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Ông nội qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 84 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2021) (lúc 15 tuổi)

Cha qua đờiTRẦN VĂN TẤN (Tư)
5 tháng 02 1997 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Chạp năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 267 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2022) (lúc 29 tuổi)

Mẹ qua đờiPHẠM THỊ BI
23 tháng 12 2009 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 217 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2021) (lúc 41 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
12 niên
Bản thân
8 niên
Em gái
Gia đình với DANH THỊ XI NÊ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: