Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN XUÂN DƯƠNG-

Tên đầy đủ
TRẦN XUÂN DƯƠNG
Loại hình
Tên khai sinh
Tên lót
XUÂN
Tên chính
DƯƠNG
Họ chính
TRẦN