Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung TRẦN THANH NHẪN

TRẦN THANH NHẪNTuổi đời: 36 niên1985-

Tên đầy đủ
TRẦN THANH NHẪN
Tên lót
THANH
Tên chính
NHẪN
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật khoảng 1985 (Ất Sửu)

Kết hônCAO TUYẾT PHƯƠNG (Chín)Xem gia đình này
29 tháng 12 2018 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 222 ngày ứng với ngày 26 tháng 12 năm 2021) (lúc 33 tuổi)

Đối tượng mediaChân dung TRẦN THANH NHẪNChân dung TRẦN THANH NHẪN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 2,346 × 1,960 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,253 KB
Loại hình: Hình chụp