Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC HƯỜNG (Tám)Tuổi đời: 53 niên1968-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC HƯỜNG (Tám)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
HƯỜNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1968 (Mậu Thân) 56 44

Kết hônDƯƠNG QUỐC NGUYÊNXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN TRÍ
10 tháng 01 1968 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 252 ngày ứng với ngày 13 tháng 01 năm 2022)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
10 tháng 11 1968 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 172 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021)

Ghi chú:
Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân (Ngày Giáp Thân, tháng Quý Hợi năm Mậu Thân)
Anh em sinh raNGUYỄN ĐÀO TIÊN )Chín)
1970 (Canh Tuất) (lúc 2 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
4 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
7 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
Gia đình với DƯƠNG QUỐC NGUYÊN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái