Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung HUỲNH HỒNG LIỆT

HUỲNH HỒNG LIỆT-

Tên đầy đủ
HUỲNH HỒNG LIỆT
Tên lót
HỒNG
Tên chính
LIỆT
Họ chính
HUỲNH
Kết hônNGUYỄN CHÍ NGUYỄN (Hai)Xem gia đình này

Đối tượng mediaChân dung HUỲNH HỒNG LIỆTChân dung HUỲNH HỒNG LIỆT
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 2,609 × 1,956 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,300 KB
Loại hình: Hình chụp