Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)Tuổi đời: 72 niên1949-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
MÓT
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1949 (Kỷ Sửu) 49 43

Kết hônNGUYỄN THỊ HIỀNXem gia đình này

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 29 tháng 06 năm 2021) (lúc 14 tuổi)

Cha qua đờiHUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
20 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 270 ngày ứng với ngày 31 tháng 01 năm 2022) (lúc 17 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
HUỲNH VĂN THANH (Hai)
1970 (Canh Tuất) (lúc 21 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ TƯƠI (Ba)
1973 (Quý Sửu) (lúc 24 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH TRỌNG NGHĨA (Tư)
1976 (Bính Thìn) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
HUỲNH VĂN DANH (Năm)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 29 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
HUỲNH VĂN TÂN (Sáu)
1981 (Tân Dậu) (lúc 32 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN HÒA (Bảy)
1984 (Giáp Tý) (lúc 35 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
HUỲNH VĂN HIỆP (Tám)
1987 (Đinh Mão) (lúc 38 tuổi)

Mẹ qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đúng ngay hôm nay ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2021) (lúc 46 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH TRƯỜNG THỊNH (Hai)
2001 (Tân Tỵ) (lúc 52 tuổi)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2021) (lúc 55 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#2
HUỲNH TRỌNG TRÍ (Hai)
2008 (Mậu Tý) (lúc 59 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ MỸ ANH (Ba)
2016 (Bính Thân) (lúc 67 tuổi)

Điện thoại
(84) 0986 83 53 53

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh trai
Chị em
Anh em
Anh trai
Chị em
Chị gái
Chị em
Bản thân
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ HIỀN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
4 niên
Con gái
4 niên
Con trai
3 niên
Con trai
4 niên
Con trai
4 niên
Con trai
4 niên
Con trai