Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ TƯƠITuổi đời: 31 niên1938-1969

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ TƯƠI
Tên lót
THỊ
Tên chính
TƯƠI
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật khoảng 1938 (Mậu Dần)

Kết hônHUỲNH VĂN KHIẾT (Ba)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ PHƯƠNG
khoảng 1962 (Nhâm Dần) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
HUỲNH THANH PHƯƠNG
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 28 tuổi)

Qua đời 24 tháng 12 1969 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 227 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2021) (lúc 31 tuổi)