Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN QUỐC KHÁNH-

Tên đầy đủ
TRẦN QUỐC KHÁNH
Tên lót
QUỐC
Tên chính
KHÁNH
Họ chính
TRẦN
Kết hônDƯƠNG KIM NGÂNXem gia đình này
16 tháng 01 2019 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 252 ngày ứng với ngày 13 tháng 01 năm 2022)

Ghi chú
Kết hôn nhằm ngày Mười Một tháng Mười Hai năm Mậu Tuất.
Ghi chú
Kết hôn nhằm ngày Mười Một tháng Mười Hai năm Mậu Tuất.