Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN DIỆU HIỀN (Ba)-

Tên đầy đủ
TRẦN DIỆU HIỀN (Ba)
Tên lót
DIỆU
Tên chính
HIỀN
Họ chính
TRẦN
Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 107 ngày ứng với ngày 02 tháng 09 năm 2021)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046