Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

CAO TUYẾT HẬN (Hai)-

Tên đầy đủ
CAO TUYẾT HẬN (Hai)
Tên lót
TUYẾT
Tên chính
HẬN
Họ chính
CAO
Ông nội qua đờiCAO VĂN LONG
3 tháng 01 2010 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười Một năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 218 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2021)