Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN QUANG HIẾUTuổi đời: 24 niên1984-2008

Tên đầy đủ
NGUYỄN QUANG HIẾU
Tên lót
QUANG
Tên chính
HIẾU
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1984 (Giáp Tý) 29 22

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 151 ngày ứng với ngày 16 tháng 10 năm 2021) (lúc 23 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Qua đời 13 tháng 10 2008 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 155 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021) (lúc 24 tuổi)